Shire privatlivspolitik

Ikrafttrædelsesdato for nærværende privatlivspolitik:1. april 2017

Shire anerkender og respekterer individers ret til privatliv ved behandling af personoplysninger. Nærværende privatlivspolitik (”Politik”) forklarer, hvilke typer personoplysninger vi kan indsamle om dig, og hvordan vi bruger dem.

Dit privatliv er vigtigt for os. Hvis du har nogen spørgsmål angående Shires beskyttelse af dit privatliv, eller ønsker at få indsigt i eller korrigere personoplysninger, som Shire har indsamlet om dig, bedes du venligst kontakte os som beskrevet under afsnittet ”Kontaktoplysninger” nedenfor.

Anvendelighed og organisationer omfattet af nærværende privatlivspolitik

Shire er en global koncern. Virksomheden Shire (“Shire, “vi, “os”, “vores”) omfatter moderselskabet – Shire plc – og dets associerede selskaber. Dit lokale selskabs kontaktoplysninger kan findes på Shires hjemmeside på http://www.shire.com/contact-us.

Nærværende Politik finder anvendelse på Shires hjemmesider, sociale medieplatforme, (mobil)applikationer, undersøgelser, patient- og professionelle sundhedsfaglige hjælpemidler, ligesom andre Shire-tjenester, der fremviser eller refererer til nærværende Politik (samlet ”Tjenester”). Enhver, der har adgang til, browser eller på anden måde bruger Tjenesterne, enten manuelt eller via et automatiseret udstyr eller program, skal betegnes som en “Bruger”.

Alle Brugere er bundet til vilkårene i nærværende Politik og til ethvert specifikt vilkår for brug i forbindelse med den anvendte Tjeneste. Din anvendelse af Shire-Tjenester betyder, at du samtykker til behandling af dine personoplysninger – herunder indsamling, brug og videregivelse – som beskrevet i nærværende Politik.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Shire indsamler personoplysninger for at operere effektivt og give dig de bedste oplevelser med vores Tjenester. Du giver nogle af personoplysningerne direkte til Shire gennem registreringer, applikationer og undersøgelser og i forbindelse med dine henvendelser. For eksempel kan du vælge at oplyse dit navn og dine kontaktoplysninger, helbredsoplysninger, forsikringsoplysninger og/eller økonomiske oplysninger i forbindelse med markedsføring, et patientassistance- eller hjælpeprogram eller et klinisk forsøg. Sundhedspersonale kan give personoplysninger i relation til deres speciale og professionelle tilknytning.

Vi kan også modtage personoplysninger om dig ved sporing at din interaktion med vores Tjenester – for eksempel ved brug af teknologier – fx cookies (se også afsnittet ”Webteknologier”).

Shire indhenter også personoplysninger fra tredjeparter (herunder andre selskaber). For eksempel kan vi bruge sådanne tredjeparters personoplysninger til at bekræfte kontaktoplysninger eller økonomiske oplysninger til at bekræfte sundhedspersoners autorisationer eller til bedre at kunne forstå dine interesser ved at sammenholde demografiske oplysninger med andre oplysninger, som du har givet.

Når det er påkrævet eller passende, vil Shire indhente samtykke til behandling af dine personoplysninger til de formål, som er anført i nærværende Politik og i overensstemmelse med vilkårene heri.

Typen af personoplysninger, som vi indsamler, afhænger af dine interaktioner med Shire og Shire-Tjenesterne, som du bruger. Disse kan være:

 • Navn og kontaktoplysninger: Vi kan indsamle oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer og lignende kontaktoplysninger.
 • Brugeroplysninger: Vi kan indsamle oplysninger om password, passwordhints og lignende sikkerhedsoplysninger til brug for autorisering og Shire-kontoadgang.
 • Offentlig ID: Vi kan indsamle forskellige typer af offentlige ID – fx CPR-nummer, kørekortnummer og pasnummer.
 • Demografiske oplysninger: Vi kan indsamle oplysninger om dig – fx din alder, køn, fødested eller bopæl og foretrukket sprog.
 • Interesser og favoritter: Vi kan indsamle oplysninger om dine professionelle og personlige interesser – fx dine mest besøgte hjemmesider, professionelle netværk, udgivelser osv.
 • Finansielle oplysninger: Vi kan indsamle oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre transaktioner – fx kontonummer og kreditkortnummer.
 • Elektroniske spor: Vi kan indsamle oplysninger om, hvordan du og din enhed gør brug af vores tjenester – fx hvilke sider du besøger, tidsforbrug på siderne samt tidsforbrug på at løse opgaver osv.
 • Oplysninger om relationer og interaktioner: Vi kan indsamle oplysninger om dine interaktioner og møder – fx når du kontakter os vedrørende information og support.
 • Oplysninger om fysisk placering: Vi kan indsamle oplysninger om din fysiske placering, der kan være både præcise og upræcise. Præcise oplysninger inkluderer oplysninger baseret på geografiske placering. Upræcise oplysninger inkluderer eksempelvis en placering baseret på din IP adresse eller oplysninger med mindre præcision – fx by eller postnummer. 
 • Oplysninger om sundhed: Vi kan indsamle oplysninger relateret til din sygehistorik – fx udbetalte tilskud til behandlinger, oplysninger om receptpligtig medicin osv. 
 • Kliniske oplysninger: Vi kan indsamle oplysninger relateret til vores forskning og udvikling, registrer og forsøg.
 • Biometriske oplysninger: Vi kan indsamle oplysninger relateret til din biometri –

 fx fingeraftryk, stemmegenkendelse eller andre unikke fysiske træk.

 • Oplysninger, der er påkrævet af lov: Vi kan indsamle yderligere oplysninger om dig, der er relateret til patientsikkerhed og utilsigtede hændelser, eller kræves af lovgivning som Shire er underlagt.

Vi kan i nogle tilfælde supplere de oplysninger, vi har, med oplysninger fra tredjepart og med oplysninger, der er offentlige eller kommercielt tilgængelige, og/eller der er indsamlet på anden lovlig vis.

Eksempelvis kan Shire indsamle personoplysninger, du har tilføjet på opslagstavler, i chats, på profilsider, blogs og øvrige tjenester, hvor du kan dele information og materiale (inklusiv, uden begrænsninger, Shires sociale medieplatforme). Bemærk venligst, at alle oplysninger, som du deler på disse platforme, kan blive offentligt tilgængelige for alle brugere på platformene og den øvrige offentlighed. Vi opfordrer dig til at udvise forsigtighed, før du beslutter dig for at offentligøre dine personoplysninger eller enhver anden information i disse fora, og til nøje at gennemgå og gøre dig bekendt med de forskellige privatlivsindstillinger.

Hvordan bruger vi personoplysninger?

Shire anvender personoplysninger til en række grundlæggende formål: (1) til forretningsmæssige formål (marketing og salg, research og udvikling, patientstøtteprogrammer, donationer, sponsorater, kommunikation), (2) til administrative opgaver (finans og bogholderi, HR, forebyggende og undersøgende aktiviteter), (3) ledelsesmæssige opgaver (intern revision, kapitalforvaltning, system- og forretningskontrol), (4) i nødvendigt omfang til at beskytte Shire-medarbejdernes sundhed og sikkerhed samt efterleve juridiske krav og forpligtelser.

Vi kan bruge personoplysninger til:

 • At kommunikere med dig vedrørende diverse forespørgsler, du indgiver, og kontakte dig med svar og support.
 • Lejlighedsvis at kontakte dig med vigtig information, nødvendige oplysninger og markedsføringsmateriale.
 • At sende dig administrative oplysninger, eksempelvis information om ændringer til vores Tjenester.
 • At personliggøre din oplevelse når du anvender vores Tjenester ved at præsentere dig for produkter og tilbud skræddersyet til dig.
 • At identificere dig for dem, du sender beskeder til via vores Tjenester.
 • Vores forretningsformål – fx dataanalyser, revisioner, overvågning og forebyggelse af bedrageri, udvikling af nye produkter, berige, forbedre og justere vores Tjenester, identificere brugervaner, effektmåle vores kampagner, foretage undersøgelser samt styre og udvide vores forretningsaktiviteter.
 • At opnå bedre kendskab til hvorledes vores produkter og Tjenester påvirker dig, svare på forespørgsler vedrørende sikkerhed samt videreudvikle vores produkter og tjenester. 
 • At tilbyde særlige programmer, aktiviteter, kliniske forsøg, begivenheder eller tilbud via vores tjenester, hvor der er særlige vilkår, privatlivspolitikker og/eller samtykkeerklæringer, der forklarer, hvordan personoplysninger vil blive behandlet i det specifikke tilfælde. I nogle tilfælde vil personlige oplysninger blive delt med tredjepart, hvilket Shire vil informere dig om. Du kan få muligheden for enten at samtykke eller tilbagetrække dine oplysninger fra at blive delt med tredjepart. Men i nogle tilfælde vil det dog være nødvendigt at dele oplysninger med tredjepart for at kunne deltage i de særlige programmer. De personoplysninger, du giver, kan blive brugt af tredjepart i overensstemmelse med de særlige vilkår og, hvis ikke andet er angivet i de særlige vilkår, til deres eget formål og i overensstemmelse med deres egne vilkår/politikker. Vi opfordrer dig til at læse både de særlige vilkår og eventuelle tredjeparters politikker/vilkår igennem før deltagelse.
 • Hvad vi mener nødvendigt eller passende: (a) i henhold til gældende lov, inklusiv lovgivning udenfor dit bopælsland; (b) for at efterleve juridiske processer; (c) for at imødekomme forespørgsler fra offentlige eller statslige myndigheder, inklusiv myndigheder udenfor dit bopælsland; (d) for at håndhæve vores vilkår og betingelser; (e) for at beskytte vores forretning og vores associerede selskaber; (f) for at beskytte vores rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom og/eller den af vores associerede selskaber, din eller andres; (g) for at give os mulighed for at forfølge retsmidler eller begrænse skader vi kan pådrage.

Hvem deler vi personoplysninger med?

Vi deler dine personoplysninger med dit samtykke – eller hvis det er nødvendigt – for at gennemføre transaktioner eller yde tjenester, du har anmodet om eller bemyndiget. Vi deler også personoplysninger med Shire-kontrollerede selskaber og datterselskaber, med leverandører, der handler på vores vegne, når det kræves af lov eller for at efterleve juridiske forpligtelser, for at beskytte vores kunder, for at beskytte liv, for at sikre sikkerheden i vores Tjenester og for at beskytte Shires ejendom eller rettigheder.

Vi kan videregive dine personoplysninger til associerede selskaber og tredjeparter i følgende til tilfælde:

 • Associerede selskaber med de formål, der er beskrevet i denne Politik. Shire er dataansvarlig for behandlingen af de fællesanvendte personoplysninger.
 • Til vores tredjepartstjenesteudbydere der leverer tjenester – fx hosting af hjemmeside, dataanalyser, transaktioner, ordrebehandling, IT og tilhørende infrastruktur, kundeservice, e-maillevering, revision og andre lignende tjenester. Shires politik påkræver, at vores tjenesteudbydere overholder relevante begrænsninger for tilgang til og brug af dine personoplysninger.
 • Til tredjeparter for at give dem mulighed for at sende dig markedsføringsmateriale.
 • Til tredjepartssponsorer af sweepstakes, konkurrencer og lignende kampagner.

Vi kan også videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

 • Hvis påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller myndighedskrav – også udenfor bopælslandet – til at opfylde regler om vidnekaldelse, påkrævet registrering eller juridiske processer. 
 • I tilfælde af fusion, omstrukturering, ejerskifte, joint venture, overdragelse af virksomhed, spin-off, ved salg af hele eller dele af forretningen eller ved konkurs eller lignende. 

Vi kan også videregive aggregerede eller anonymiserede oplysninger, der ikke er person-identificérbare for tredjeparter. Aggregerede personoplysninger dannes ved at indsamle og behandle oplysninger om individer og opsummere oplysningerne, således at muligheden for at identificere et individ udelukkes. 

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi har implementeret en række forskellige sikkerhedsteknologier og organisatoriske procedurer for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse. Eksempelvis opbevarer vi dine personoplysninger i computersystemer, der har forskellige typer af tekniske og fysiske adgangskontroller – fx kryptering. Selvom Shire har implementeret kommercielt tilstrækkelige datasikkerhedskontroller, der lever op til branchestandarder, kan vi ikke garantere for sikkerheden af dine personoplysninger. Det er ligeledes vigtigt, at du husker at beskytte dig mod autoriseret adgang til dine kodeord, computer og mobile enheder mv. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (hvis du eksempelvis mistænker uautoriseret adgang til en af dine konti), bedes du venligst kontakte os omgående som beskrevet under afsnittet ”Kontaktoplysninger” nedenfor.

Hvor opbevarer og behandler vi personoplysninger?

Da Shire er en global organisation med aktiviteter i mange lande verden over, kan dine personoplysninger blive opbevaret og behandlet i hvilket som helst land, hvor vi enten har faciliteter eller tjenesteudbydere. Shire træffer rimelige foranstaltninger for at behandle personoplysninger i henhold til denne Politik samt gældende lovgivning.

Shire kan videregive personoplysninger til lande, som ikke er dit bopælsland. Lovene i de lande, der modtager personoplysninger, giver muligvis ikke den samme beskyttelse af dine personoplysninger som dit bopælsland. I tilfælde hvor sikkerheden er lavere i det modtagende land, forpligter Shire sig til at indgå databehandleraftaler (fx EU’s standardkontraktbestemmelser) eller benytte systemer til dataoverførsler, der har til formål at sikre den fornødne sikkerhed. En skabelon med EU's standardkontraktbestemmelser kan findes her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Opbevaringsperiode

Shire opbevarer dine personoplysninger i den periode, der kræves for at opnå formålet med behandlingen som beskrevet i denne Politik, med mindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt under gældende lovgivning.

Hvilke rettigheder og beføjelser har du?

Du har forskellige muligheder i forhold til de personoplysninger, som vi indsamler. Du kan vælge ikke at give samtykke til dele dine personoplysninger med Shire. Dette kan dog betyde, at du ikke har mulighed for (fuldt) at drage nytte af vores Tjenester, funktioner og tilbud. Shire imødekommer dine forespørgsler omkring, hvilke personoplysninger vi har indsamlet om dig. I tillæg hertil, har du ret til at anmode om at få berigtiget eller slettet personoplysninger, ligesom du har ret til at få fjernet personoplysninger hos tredjeparter, som vi samarbejder med.  Du kan også kontakte den myndighed, der varetager tilsynet med overholdelse af persondatalovgivningen i din jurisdiktion, hvis du vil indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at anmode om berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, du har delt med Shire, kan du kontakte os som beskrevet nedenfor under ”Kontaktoplysninger”. Vi vil besvare din henvendelse indenfor rimelig tid. Vi vil bestræbe os på at give dig adgang til dine personoplysninger, samt rette eller slette ukorrekte personoplysninger på din anmodning, med mindre personoplysningerne kræves opbevaret af lovgivning eller for Shire legitime forretningsformål. Vi kan afvise at behandle anmodninger, der på urimelig eller systematisk vis gentages, kræver uforholdsmæssige tekniske tiltag, tilsidesætter andres ret til privatliv, er ekstremt upraktiske eller hvor der ikke normalvis kræves adgang. Før vi imødekommer din anmodning kan det være nødvendigt at verificere din identitet. 

Børn

I nogle tilfælde kan vi indsamle personoplysninger om børn med samtykke fra en forælder eller værge for at kunne levere vores Tjenester – fx kliniske aktiviteter eller patientstøtteprogrammer, men vi indsamler normalt ikke data om børn, eller markedsfører mod børn. Hvis en forælder eller værge bliver gjort bekendt med, at hendes eller hans barn har givet os personoplysninger, bedes vedkommende kontakte os som beskrevet nedenfor under ”Kontaktoplysninger”. Vi vil træffe rimelige foranstaltninger for at slette sådanne personoplysninger fra vores databaser indenfor rimelig tid. 

Notifikationsprocedurer

I tilfælde af at dine personoplysninger bliver tilgået, tabt eller stjålet af en uautoriseret tredjepart, vil Shire iværksætte en kommercielt rimelig indsats for at notificere dig i det omfang, det er påkrævet af lovgivningen, og videregive personoplysningerne som blev tilgået/videregivet til dig ved at bruge de kontaktoplysninger, du har givet os, eller på anden rimelig vis.

Web, cookies og lignende teknologier

Shire bruger cookies (små tekstfiler placeret på din enhed) og lignende teknologier, direkte eller gennem tredjeparter for at kunne levere vores Tjenester og hjælpe med at indsamle oplysninger. Disse oplysninger giver blandt andet Shire adgang til; at gemme dine præferencer og indstillinger, at gøre det muligt for dig at logge ind på hjemmesider eller applikationer, at vise interesserebaserede reklamer, bekæmpe bedrageri, og analysere hvordan vores Tjenester performer.

Du har mange forskellige redskaber til at kontrollere cookies og lignende teknologier, herunder browser-styringsmekanismer til at blokere og slette cookies. Se venligst i din respektive browser for at få instruktioner i disse funktioner. Du kan også få uddybende information her: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Dine browserindstillinger og andre redskaber til at kontrollere cookies og lignende teknologier kan have konsekvenser for dine oplevelser med vores Tjenester.

Vi bruger forskellige typer af cookies, såvel som lignende teknologier – fx Local Shared Objects (eller “Flash Cookies”) og web beacons (også kaldt enkelt-pixel-tags) til at identificere din IP-adresse, browsertype, din enheds art, domænenavn, henvisende URL’er og specifikke links og websider, som du klikker på. Disse oplysninger bliver indsamlet automatisk og bliver brugt til de ovennævnte formål. Denne teknologi giver os også adgang til at genkende dig, når du vender tilbage til denne Side og til at give dig en skræddersyet oplevelse, som vi mener, vil være værdifuld for dig.

Endvidere bruger Shire analyse-tjenester (fx Google Analytics) til at indsamle hjemmeside-analyser. Oplysningerne, som bliver genereret om hjemmesidebrug (herunder din forkortede IP-adresse), bliver transmitteret til disse analyse-tjenester. Disse oplysninger bruges til at evaluere besøgendes brug af hjemmesiden, udarbejde statistikrapporter på hjemmesideaktivitet og levere andre tjenester relateret til siden og internetbrugsaktiviteter.

Eksempelvis er Google Analytics en analyse-tjeneste leveret af Google Inc. ("Google").  Google Analytics bruger cookies og lignende teknologier til at analysere, hvordan Brugere anvender hjemmesiderne, og udbyder yderligere tjenester relateret til siden og internetbrug. Google kan også indsamle oplysninger om hjemmesidebesøgendes brug af andre hjemmesider. For yderligere information om Google Analytics, eller for at framelde dig Google Analytics, gå venligst til: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Herudover kan vi samarbejde med tredjeparttjenesteudbydere om at udbyde annoncer om varer eller tjenester, som kan have din interesse, når du har adgang til og bruger vores Tjenester og tredjepartssider. Nogle af annoncerne om vores Tjenester eller om tredjeparter kan være personaliseret, hvilket betyder, at de er påtænkt at være relevante for dig, baseret på hvad vi, eller det online reklamenetværk, som udbyder annoncen, ved om dig eller din computers browse-aktivitet på både Tjenesten og tredjepartssider.

For at gøre det, kan disse selskaber placere eller genkende en unik cookie på din browser (herunder gennem brugen af pixel-tags).

The Network Advertising Initiative (NAI) tilbyder brugbar information om internetreklameselskaber, herunder information om, hvordan man framelder sig fra interessebaserede reklamer fra deres medlemmer. Se http://www.networkadvertising.org for generel information om NAI og http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp for frameldingssiden. Du kan også besøge http://www.aboutads.info/consumers for at lære om interessebaseret markedsføring, og hvordan man framelder sig fra annoncer fra nogle eller alle deltagende virksomheder.

Disse frameldelsesmekanismer er afhængige af cookies for at huske dine valg. Hvis du sletter dine cookies, bruger en anden computer eller enhed, eller skifter browsere, vil du være nødt til at gentage denne proces. Endvidere vil framelding fra interessebaserede annoncer ikke framelde dig fra alle annoncer, men derimod kun de annoncer, som er målrettet dig efter dine interesser.

Sociale netværk

Generelt er sociale netværk interaktive værktøjer, som gør det muligt for dig at interagere og dele information. Shire kan indsamle visse personoplysninger fra dig for at gøre det muligt for dig at bruge features på online sociale netværk. Shire kan også bruge disse værktøjer til at opslå eller dele personoplysninger med andre. Når du bruger sociale netværk, bør du være meget påpasselig med, hvilke personoplysninger du vælger at dele med andre. Shire udbyder meddelelser og andre Tjenester. Når du engagerer dig i sociale netværksaktiviteter, bør du ikke dele information om tredjeparter uden deres samtykke.

Tjenester fra tredjeparter

Denne Politik adresserer ikke, og Shire er ikke ansvarlige for vilkårene for anvendelse, information eller behandling af personoplysninger fra nogen tredjeparter – herunder enhver tredjepart, som betjener en side eller tjeneste, som vores Shire-Tjeneste linker til. Inkluderingen af et link på Shire-Tjenesten forudsætter ikke vores eller vores associerede selskabers godkendelse af den linkede side eller tjeneste.

Vær venligst opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for indsamlingen, brugen, og videregivelsen af politikker og behandlinger af personoplysninger (herunder datasikkerhedspraktikker) af andre ikke-Shire-organisationer – fx Facebook, Apple, Google, Microsoft eller andre app-udviklere, app-udbydere, sociale medieplatformsudbydere, styresystemsudbydere, trådløse tjenesteudbydere eller apparatfabrikanter. Hvis du vælger at dele eller videregive dine personoplysninger til andre organisationer gennem eller i sammenhæng med sociale mediesider, bør du gennemgå privatlivspolitikkerne og vilkårene for brug som bliver udbudt af disse organisationer. Shire opfordrer dig til at gennemgå og gøre dig bekendt med gældende privatlivsindstillinger- og funktioner på disse tredjepartsplatforme og applikationer.

Kontaktoplysninger

Shire byder ethvert spørgsmål – eller kommentar – angående denne Politik eller dens implementering velkommen. Ethvert spørgsmål eller kommentar skal indsendes ved at bruge kontaktoplysningerne nedenfor. Vi vil gøre enhver rimelig bestræbelse på at løse eller adressere din henvendelse. Vær venligst opmærksom på, at e-mailkommunikation ikke altid er sikkert, så lad venligst være med at inkludere kreditkortsoplysninger eller andre følsomme oplysninger i dine e-mails til os.

Shire plc,
Head of Privacy,
300 Shire Way,
Lexington, MA 02421,
USA
Tlf: +1 (781) 482-9500 Shire Privacy Connect Line
e-mail: privacyconnect@shire.com

Opdatering af vores privatlivspolitik

Shire kan opdatere denne Politik til enhver tid. Tjek venligst denne Politik periodevis for ændringer. Hvis vi laver nogen ændringer, vil den opdaterede Politik blive slået op med en revideret ikrafttrædelsesdato. Vi opfordrer dig til periodevis at gennemgå denne side for de nyeste oplysninger om vores privatlivspraktikker.

Din fortsatte brug af vores Tjenester efter opslaget af ændringer til Politikken betyder, at du accepterer disse ændringer.