Vælg sted:
Global

Shire Global

Better Health, Brighter Future

Brugerbetingelser


Shire Pharmaceuticals Limited (Shire) publicerer dette websted og dets indhold med det formål at gøre generelle informationer tilgængelige. Læs omhyggeligt vilkårene for brug af vores websted. Shire vil gøre sit bedste for at sikre, at informationerne er korrekte, når de uploades på webstedet. Vær dog opmærksom på, at Shire ikke garanterer for, at informationerne er korrekte, og ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab eller skader, som kan opstå, når man stoler på sådanne informationer. Informationerne kan når som helst ændres af Shire. Ved at anvende dette websted accepterer du disse vilkår uden nogen begrænsninger eller forbehold.

Anvendelse af materialer og immaterielle rettigheder

Ophavsretten til dette websted tilhører Shire. Alle andre immaterielle rettigheder forbeholdes. Shire tillader kopiering til ikke-kommercielt brug af materiale, som publiceres på dette websted, forudsat at alle ophavsrettigheder og anden ejendomsret tydeligt fremgår af hver eneste kopi, der tages.

Links til websteder, som drives af tredjepart

Webstedet kan somme tider indeholde hypertekst-links til tredjepartswebsteder. Shire er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for nogen informationer eller nogen udtalelser, som findes på et sådant websted. Eftersom Shire ikke har nogen kontrol over sådanne websteder, og eftersom indholdet på disse websteder kan ændres, uden at Shire får meddelelse om det først, er det brugerens ansvar at sikre, at alle informationer, som brugeren får adgang til, er korrekte, og at software, som downloades fra det pågældende websted, er fri for virus eller andre objekter af destruktiv karakter. Shire påtager sig intet som helst ansvar for eventuelle tab, skader, omkostninger eller erstatningsansvar, som måtte opstå som følge af et sådant downloadet materiale.

Informationerne erstatter ikke råd, som gives af sundhedspersonalet

Informationerne på webstedet er kun beregnet til at give viden i sundhedsspørgsmål. Disse informationer skal ikke betragtes som komplette og bør ikke erstatte besøg, samtaler, rådgivning hos eller råd fra egen læge eller andet sundhedspersonale. Shire fraråder egenbehandling af sundhedsproblemer. Hvis du har nogen sundhedsrelaterede spørgsmål, bør du straks ringe eller gå til din læge eller andet sundhedspersonale. Du må aldrig ignorere medicinske råd eller vente med at søge medicinsk rådgivning på grund af noget, du har læst her.

Informationerne er ikke nødvendigvis korrekte, fuldstændige eller aktuelle

De informationer, der ligger på webstedet, er ikke udtømmende. Shire gør sig rimelige anstrengelser for at medtage korrekte og aktuelle informationer, når dette er muligt, men afgiver ingen garantier eller løfter, hvad angår deres rigtighed eller fuldstændighed. Disse informationer afgives "som de er og forefindes" uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for egnethed til et bestemt formål. Shire er ikke ansvarlig for skader på computere forårsaget af brugen af webstedet. Shire afgiver ingen løfter eller garantier for, at webstedet altid vil være tilgængeligt, eller at tilgængeligheden altid vil være uafbrudt og fejlfri. Shire garanterer ikke for, at disse websider eller serveren, som gør dem tilgængelige, er fri fra virus eller andre skadelige elementer. Under ingen omstændigheder vil Shire, dets datterselskaber og disses respektive chefer, ansatte, agenter, repræsentanter, informationsleverandører og licensgivere og deres respektive rettighedshavere kunne holdes ansvarlige for direkte, indirekte, uforudsete, særlige, strafbare eller andre skader, også selv om de er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Det er muligt, at ovenstående undtagelse ikke gælder for dig, hvis gældende lovgivning ikke tillader ansvarsfraskrivelse ved underforståede løfter.

Information

Alle personoplysninger i elektroniske meddelelser til dette websted reguleres af Shires fortrolighedspolitik. Shire kan frit anvende eller kopiere alle andre informationer i sådanne meddelelser, inklusive eventuelle idéer, opfindelser, koncepter, teknikker eller knowhow, som beskrives deri, til alle formål, inklusive udlevering til tredjepart og/eller udvikling, fremstilling og/eller markedsføring af produkter eller tjenester.

Disse vilkår er senest opdateret: 17. marts, 2008

TOP

Information om cookies

Denne webside bruger cookies til at kortlægge, hvordan vores besøgende bruger websiden, og til at forbedre din oplevelse. Du kan altid slette cookies ved at redigere dine cookie-indstillinger i din webbrowser. Ved at fortsætte accepterer du, at vi bruger cookies. 
Læs mere